Analoge meetinstrumenten.

Omschrijving van de software.

home pagina
oplossingen voor problemen
schermafdrukken


 

 

Inleiding.

Het aflezen van analoge Volt- en Ampère meters geeft wat problemen. Daarom wilde ik de leerlingen meer gelegenheid geven te oefenen in het aflezen. Tijdens de meetlessen zijn hiervoor niet voldoende mogelijkheden. Het aflezen van een 'Pekly' meter is nogal lastig.

In eerste instantie was het de bedoeling dat ik met een beamer een meter kon projecteren en instellen en zo klassikaal bespreken kon. Deze oplossing voldeed niet volledig en ik ben daarom maar weer overgestapt op een geprogrammeerde instructie.

Er komen echter nogal wat begrippen bij kijken, voordat je een meter kunt aflezen. Daarom wordt in de eerste les geen meter afgelezen.

In de les over de universeel meters zal meer aandacht besteed worden aan het zelfstandig leren aflezen & instellen van dit soort apparaten. Momenteel (2 aug. 2004) zoek ik nog naar de beste manier waarop ik dat doen kan. In de les ga ik uit van een BBC universeel meter welke ik in mijn lessen ook nog gebruik. Deze meter is volgens mij ook nog steeds leverbaar.

Tot dit schooljaar (2005-2006) hebben leerlingen altijd zelfstandig deze lessen kunnen doorlopen. Dit jaar echter kwam het een aantal malen voor dat een leerling geholpen moest worden. Misschien zegt dit wel iets over de terugloop van het niveau. Vroeger moesten leerlingen voldoende voor wiskunde hebben om elektro te mogen doen, nu kan iedereen dit vak kiezen

Teveel zelfstandig leren kan ik er dus niet in opnemen, want het blijft de bedoeling dat leerlingen het programma kunnen doorlopen, zonder de docent 'lastig te vallen'.

Daarnaast denk ik aan het toevoegen van een aantal meetlessen, waarbij gemeten waarden direct gecontroleerd en in een grafiek gezet kunnen worden.

In de elektro techniek komen steeds meer leerlingen die ondermeer moeite hebben met lezen. Bij wijze van proef zijn daarom de teksten wisselend van kleur. De achterliggende gedachte is de witte woorden als een soort trefwoorden te gebruiken.

Op deze manier kun je een zin op 2 manieren lezen. Hieronder staat een voorbeeld

Simpel gelezen staat er:

Grootheid.

Twee grootheden    zijn

Spanning    Stroom

    spanning wordt besproken

Ik weet nog niet of het gestelde doel hiermee bereikt wordt. Laat eens horen wat u er van vindt.

Er wordt mij wel eens gezegd dat die analoge meetinstrumenten uit de tijd zijn. Dat kan zijn, maar naast het aflezen, leren de leerlingen tevens dat zij moeten nadenken voordat ze iets doen en ontwikkelen ze gevoel voor verhoudingen enz.

Het 'werken met je handen' is niet van toepassing op onze VMBO leerlingen. Zonder je hersens te gebruiken ben je namelijk niet welkom in mijn les. (Hmmm... harde woorden hoor.)

Omschrijving van de lesstof.

In de lessen wordt het volgende besproken.

Les 1. Theorie.

 • Grootheid;

 • Eenheid;

 • Spanning;

 • Stroom;

 • Wisselspanning;

 • Gelijkspanning;

 • Toets (10 meerkeuzevragen.)

Les 2. De meter...

 • Instellen:
  AC/DC;
  Spanning/Stroom;

 • Aansluiten;

 • Aflezen;

 • Schaalverdeling;

 • Toets (10 meerkeuzevragen.)

Les 3. Werkelijke waarde.

 • Omgaan met de rekenmachine op het scherm;

 • Berekenen van de factor;

 • Omrekenen van de wijzerwaarde naar de werkelijke waarde;

 • Aflezen met verschillende wijzerplaten;

 • Toets (10 meerkeuzevragen.)

Les 4. Pekly Voltmeter.

 • Kiezen van het 'beste' meetbereik;

 • Wissel- en gelijkspanning;

 • Aflezen en berekenen van de werkelijke waarde;

 • Toets (10 meerkeuzevragen.)

Les 5. Universeelmeters.

 • Analoog en digitaal.

 • milli; kilo en Mega.

 • Een universeelmeter aansluiten.

 • Een universeelmeter zoveel mogelijk zelfstandig leren aflezen.

Toets en leerlingvolgsysteem.

Deze vijf lessen worden afgesloten met een toets. De gegeven antwoorden worden in een database bijgehouden. Het programma maakt gebruik van de indeling van Microsoft Access. U hoeft geen leerling namen meer in te voeren, dat kunnen ze zelf doen. In de leraarmodule kunt u de behaalde resultaten bekijken.

Automatische Resolutie Techniek.

Op computers worden verschillende resoluties gebruikt. (640 x 480; 800 x 600 enz.) Veel educatieve software is echter speciaal geschikt voor 1 bepaalde resolutie.

Het programma MEETINSTRUMENTEN is zo geschreven dat het automatisch schermvullend is. Bij een hogere resolutie zullen de tekeningen enz. ook scherper zijn. De getekende meetinstrumenten zijn zogenaamde 'vector georiënteerde' figuren.

Download try-out versie.

Voorwaarde:

Aan het gebruik van deze software kunnen geen rechten ontleend worden.

© 2000-2009 H.O.Boorsma

De laatste versie is van 5 september 2009.

U kunt onder bovengenoemde voorwaarden een try-out versie downloaden. (2,4 MB).

Download werkboekje.

Voorwaarden:

- Het werkboekje mag alleen voor eigen gebruik afgedrukt worden.
- Aan het gebruik van het PDF document kunnen geen rechten ontleend worden.

U kunt onder bovengenoemde voorwaarden het werkboek downloaden. (400 kB)

Tip: Druk eerst de oneven pagina's af. Leg de afgedrukte pagina's opnieuw in de printer en druk dan de even pagina's af. Op deze manier ontstaat een handig A5 boekje. Soms kost het even moeite uit te vinden hoe het papier in de printer gevoerd moet worden. Dit is afhankelijk van het type printer en welke invoerlade gebruikt wordt.

Mocht u moeite hebben met het afdrukken, dan kunnen de boekjes tegen kostprijs besteld worden.

Het beste resultaat krijgt u wanneer de vaste invoerlade gebruikt wordt. Uitklapbare lades willen het papier wel eens scheef invoeren.
lijn.gif (808 bytes)