Techinfo.

Omschrijving van de software.

home pagina
oplossingen voor problemen
schermafdrukken

Inleiding
Omschrijving van de software
Omschrijving van de lesstof
  Draaien
  Frezen
  Boren & Ruimen
  Schroefdraad
  Bevestigingsartikelen
  Tappen & Snijden
  ISO & Passingen
Download

 


Inleiding.

Het programma behandelt de onderwerpen zoals hieronder omschreven en is bedoeld als ondersteuning van het vak technische theorie. De behandelde hoofdstukken zijn direct praktisch gericht.

Hiermee wordt bedoeld dat de leerling de leerstof in de werkplaats kan (moet) toepassen. Verwacht niet dat leerlingen met dit programma ineens wonderen verrichten. Dat blijft altijd afhankelijk van de leraar.

Omschrijving van de software.

Het doel van het programma is dat leerlingen zelfstandig de omschreven theorie kunnen doorlopen..

Als docent kunt u met het volgsysteem nagaan of de leerling daarin geslaagd is. U kunt de behaalde resultaten en de gemaakte fouten terugvinden.

Het is de bedoeling dat de leerling alleen (niet met z'n tweeŽn) aan de computer werkt, met zo weinig mogelijk begeleiding van de docent. U dient alleen wel van tevoren de klassen met de namen van de leerlingen in te voeren. Het is niet mogelijk deze namen vanuit een ander database pakket in te lezen.

In het tijdschrift COS heeft een beoordeling van dit programma gestaan.

Omschrijving van de lesstof.

Les 1. Draaien.

-

herkennen van verschillende soorten draaibeitels: Mesbeitel Vlakbeitel Steekbeitel;

-

onderscheid kunnen maken in snelstalen en hardmetalen uitvoering;

-

animatie de bewerkings mogelijkheden van elke beitel;

-

overzicht van een aantal bijzondere beitelvormen;

-

leren van de gegevens welke op een werktekening voorkomen en belangrijk zijn voor het bepalen van de snijsnelheid;

-

voordraaien en nadraaien;

-

bepalen van de snijsnelheid m.b.v. een snijsnelheids tabel;

-

bepalen van het in te stellen toerental met behulp van het V.d.n. Diagram.

Bovengenoemde lesstof wordt in 3 lessen behandeld. Na elke les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Les 2. Frezen.

- herkennen van verschillende soorten frezen: Spiegleuffrees; Vingerfrees; Mantel(kop)frees;
- onderscheid kunnen maken in Snel-stalen en Hardmetalen uitvoering;
- de bewerkings mogelijkheden van elke frees;
- benamingen en werking van de autolock freeshouder;
- verschil tussen meelopend en tegenlopend frezen;
- snijsnelheidstabel voor frezen;
- V.d.n. Diagram.

Bovengenoemde lesstof wordt in 1 les behandeld. Na deze les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Les 3. Boren & Ruimen.

-

benamingen, doel en functie van een aantal onderdelen van een boor: facet, schacht, punthoek, uitdrijflip, kop, hals;

-

het verschil tussen een conische en een cilindrische schacht;

-

benamingen en gebruiksmogelijkheden van: centerboor; verzinkboor; trappenboor; penboor;

-

de bewerkings mogelijkheden van elke boor;

-

de snijsnelheidstabel voor boren en ruimen;

-

benamingen, doel en functie van een aantal onderdelen van een ruimer: tanden; groeven; snijkant;

-

het verschil tussen handruimers en machineruimers;

-

werking van de verstelbare en conische ruimer;

-

een tabel met de boormaat voor ruimen;

-

het leren uitlezen van deze tabel.

Bovengenoemde lesstof wordt in 2 lessen behandeld. Na elke les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Les 4. Schroefdraad.

- het verschil tussen bevestigings- en bewegingsschroefdraad;
- de vorm van de schroefdraad; driehoek; trapezium;
- binnen- en buitendraad;
- buiten- kern- en flankdiameter;
- het vinden van deze diameters in een tabel;
- metrische- en trapeziumschroefdraad;
- toepassingen van schroefdraad;
- aanduidingen van schroefdraad;
- schroefdraad tabellen voor spoed en diameters.

Bovengenoemde lesstof wordt in 1 les behandeld. Na deze les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Les 5. Bevestigingsartikelen.

- zeskantbouten en moeren;
- cilinderkopschroeven en verzonken schroeven;
- sleutelwijdte; overhoekse maat; nuttige draadlengte; lengte van schroeven;
- het leren aflezen van maatgegevens uit een tabel.

Bovengenoemde lesstof wordt in 1 les behandeld. Na deze les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Les 6. Tappen & Snijden.

- het verschil tussen tappen en snijden;
- de verschillen tussen voorsnijder, middensnijder en nasnijder;
- het verschil tussen handtappen en machinetappen;
- snijplaat; snijmoer; snijraam en wringijzer;
- de boormaat voor tappen met behulp van een tabel bepalen;
- de draaimaat voor snijden bepalen;
- de snijsnelheid voor tappen.

Bovengenoemde lesstof wordt in 1 les behandeld. Na deze les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Les 7. ISO & Passingen.

-

nominale maat; grootste- en kleinste grensmaat; tolerantie, werkelijke maat;

-

het bepalen van bovengenoemde maten met verschillende aanduidingen;

-

de begrippen: losse passing; overgangs passing; vaste passing;

-

aanduidingen in het ISO-passingstelsel;

-

beschrijving van de kenletter en kwaliteitscijfer;

-

bepaling van grensmaten in het ISO-passingstelsel;

-

uitlezen van tabel en omrekenen naar de grensmaten;

-

tabel met grensmaat afwijkingen;

-

voorkeuren voor ISO-passingen;

-

module voor automatisch berekenen van de grensmaten van een as en gat en de berekening van de tolerantie.

Bovengenoemde lesstof wordt in 2 lessen behandeld. Na elke les wordt de behandelde lesstof getoetst d.m.v. 10 Mpc vragen.

Download.

Hoewel het een oud programma betreft, blijkt er toch nog belangstelling voor te zijn. Wel zijn/worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd om het op moderne computers goed te laten werken.

- De oorspronkelijke resolutie is 640 x 480 bijhet starten wordt deze automatisch ingesteld.
- In een Windows netwerk moeten meerdere gebruikers gelijktijdig kunnen werken.
- De snelheid van de animaties moet worden vertraagd.
- Misschien moet er voor de leerlingen iets van een werkboek gemaakt worden.

Download TechInfo ZIP / EXE

Download Handleiding

lijn.gif (808 bytes)